Tisková konference k dokončení projektu NIKM 2

K příležitosti dokončení 2. etapy projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) vydáváme tiskovou zprávu, která shrnuje celý průběh projektu, a zároveň vás zveme na tiskovou konferenci, která se uskuteční ve středu 16. 3. 2022 od 10 hodin v sídle České informační agentury životního prostředí (CENIA), Moskevská 1523/63, Praha 10, v místnosti č. 514 (5. patro). V rámci tiskové konference budou představeny základní informace o projektu a jeho výsledcích.

Národní inventarizace kontaminovaných míst byla celostátní projektovou akcí (2018-2021) zaměřenou na podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Výstupem je aktualizovaná databáze Ministerstva životního prostředí Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) obsahující validované záznamy kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst.

Kontakt:
Mgr. Helena Benešová, specialista na komunikaci
+420 724 390 272