Historická ortofotomapa z 50.let se otevírá

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) společně s VGHMÚř Dobruška oznamuje změnu licenčních podmínek pro datovou sadu Historická ortofotomapa (50. léta).

Datová sada je nyní dostupná široké veřejnosti pod licencí CC-BY 4.0 (Uveďte původ 4.0 Mezinárodní). Při každém použití těchto dat je tedy nutné uvést licenci CC-BY 4.0, název díla a autory díla v tomto tvaru: Historická ortofotomapa ©CENIA 2010 a ©GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010, Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, ©MO ČR 2009.

Historická ortofotomapa (50. léta) zahrnuje vrstvy leteckých snímků převážně z let 1952-1954, doplněných o snímky z let 1937-1970 a 1996 tam, kde v daném období neexistují příslušné snímkové podklady. Ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let vznikla v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) v roce 2010. Letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška zpracovala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. Více informací naleznete v metadatech datové sady.

Nově je veřejně poskytována dlaždicová prohlížecí služba WMTS Historická ortofotomapa (50. léta) na TÉTO ADRESE. Prohlížecí služba je zároveň dostupná také jako WMS na TÉTO ADRESE.

Pro publikaci prohlížecích služeb CENIA využila open-source technologie. Dlaždice jsou uloženy v SQLite databázích a servírovány jsou přes technologii MapServer – MapCache. Dlaždice mají velikost 512px a formát image/jpgpng, k dispozici jsou zatím v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514), v dohledné době přibude ještě Web Mercator (EPSG:3857).

Zdrojová data jsou rovněž k dispozici ke stažení z cloudové služby CENIA. Snímky jsou ve formátu JPEG a obsahují i přidružené soubory World file ve formátu JGW, které nesou informaci o georeferencování snímků. Ke stažení jsou ZIP soubory pro jednotlivé kraje ČR s cca 4 km přesahem za hranice kraje (velikost souborů je 1 až 9 GB). Dále je k dispozici malý ZIP balíček (16 MB) s pěti ukázkovými snímky a dvě polygonové vrstvy ve formátu GeoPackage: Klady listů (tindex) a Roky snímkování.

Vrstvy jsou k nahlédnutí na Národním geoportálu INSPIRE.