Nedostupnost systémů ISPOP, SEPNO, HNVO, ISOH a IPO od 15.12.2021

Nedostupnost systémů ISPOP, SEPNO, HNVO, ISOH (Registr zařízení) a IPO (komunikace s výrobci) od 15.12.2021 do konce roku 2021. Nedostupnost se týká i portálu ISPOP (www.ispop.cz).

Ode dne 15.12.2021 do začátku roku 2022 není možné plnit ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP ani prostřednictvím napojených systémů SEPNO, HNVO, ISOH (Registr zařízení) a IPO (komunikace s výrobci). Odstávka je nutná z důvodů přechodu na nové systémy ISPOP a CRŽP, jejichž spuštění se předpokládá začátkem roku 2022.

Rezort aktuálně vynakládá veškeré úsilí k zajištění co nejrychlejšího přechodu a nejhladšího provozu nových systémů. Za případné technické problémy se Ministerstvo životního prostředí i CENIA všem ohlašovatelům předem omlouvá.