CENIA organizuje 36. setkání evropských agentur životního prostředí

Česká informační agentura životního prostředí hostí 36. plenární zasedání sítě EPA network (Environmental Protection Agencies network).  EPA je neformální sítí evropských agentur pro ochranu životního prostředí, která věří, že výměna zkušeností na strategické úrovni zlepšuje práci pro životní prostředí konkrétně a mezinárodní spolupráci obecně. Od založení sítě v roce 2003 se síť rozrostla o vedoucí agentur pro ochranu životního prostředí a podobných organizací z 37 evropských zemí, včetně Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Rozmanitost členských organizací, pokud jde o role, mandát a národní kontext, umožňuje síti EPA  prozkoumat různé přístupy k evropské environmentální legislativě a otázkám společného zájmu. Tématy tohoto setkání budou: evropská zelená dohoda, dekarbonizace ekonomik se zaměřením na Čínu, transatlantická spolupráce, světelné znečištění jako narůstající environmentální fenomén a digitalizace agentur životního prostředí. Setkání proběhne v online prostoru a zúčastní se ho téměř sedmdesát ředitelů, či dalších vedoucích pracovníků ze všech členských organizací sítě.

Zájmové skupiny v rámci EPA network: