Nejlepší realizátoři MA21 v roce 2020 ve videopříspěvcích

Slyšeli jste už o programu na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů místní Agenda 21 (MA21)? Základní principy a hlavní aktéry programu MA21 vám představí krátký videospot, který za podpory Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se společností Gnomon Production s.r.o. připravila Česká informační agentura životního prostředí.

Úvodní videospot byl doplněn krátkými příspěvky o nejlepších realizátorech MA21, kterými jsou v kategorii A krajské město Jihlava a malá obec na Vysočině – Křižánky a v kategorii B Kopřivnice a nově také Velké Meziříčí. Rádi byste zjistili v čem jsou nejlepší realizátoři MA21 výjimeční? Co sami považují ve svém rozvoji za zásadní a co o jejich aktivitách soudí nezávislí experti? Prohlédněte si všechny videospoty na našem youtube kanálu.

O programu místní Agenda 21 se dozvíte více na stránkách Informačního systému místní Agendy 21.