Ukázka využití dat DPZ při zkoumání následků sopečné erupce na ostrově La Palma

V neděli 19. září došlo na Kanárském ostrově La Palma k erupci sopky Cumbre Vieja, která od té doby sužuje tamní obyvatelstvo a komplexně ovlivňuje (nejen) ostrovní životní prostředí. Při erupci dochází k řadě jevů, které je možné sledovat a dále zkoumat prostřednictvím dat dálkového průzkumu země, např. k deformacím zemského povrchu nebo toku lávových proudů.

Přinášíme vám ukázku využití dat DPZ pro znázornění intenzity svahových deformací na ostrově. První mapu tvoří interferogram vytvořený z radarových dat družic Sentinel-1. Tento interferogram je vytvořen ze dvou snímků (10. a 22. 9. 2021) a vizualizuje deformaci zemského povrchu, která je detekovatelná právě změnami radarového signálu mezi dvěma snímky. Deformace povrchu jsou jedním z hlavních způsobů monitoringu sopek. Zejména při pohybu magmatu v podzemních systémech dochází ke změně svahů na povrchu sopky a jejím okolí. Povrchové posuny jsou na interferogramu zobrazeny jako barevné pruhy, kde každý pruh představuje cca 2,8 cm (polovina vlnové délky radarového signálu) deformaci povrchu. Zjednodušeně lze říci, že čím četnější a hustější jsou duhové kruhy, tím byla deformace intenzivnější.

Druhá mapa zobrazuje snímek, který byl pořízen 30. 9. 2021 multispektrální družicí Sentinel-2 a který je vytvořen kompozicí pásem 11 (SWIR) – 8 (NIR) – 2 (BLUE). Díky této kompozici, která využívá infračerveného záření, dochází k barevnému zvýraznění lávy, která si již našla svou cestu na moře.