Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) se sídlem v Praze oficiálně zahájila svoji činnost

Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) se sídlem v Praze oficiálně zahájila dne 3.9. 2021 svoji činnost. Nová agentura nahrazuje původní agenturu pro evropský globální navigační družicový systém, GSA, která v Praze sídlila od roku 2012 a výrazně rozšiřuje svoji působnost a posiluje své kompetence.

Agentura bude mít nyní ve své kompetenci také část programu Copernicus, jehož Národní sekretariát v ČR vede CENIA, a která bude zaměřena zejména na rozvoj trhu a uplatnění aplikací družicových systémů Kosmického programu EU v praxi, kontakt s uživateli, sběr uživatelských požadavků, přípravu specifikací pro nové generace evropských družicových systémů a mnohé další. Jedním z nových úkolů bude také podpora inovací a start-upů a formulace priorit pro vesmírnou část rámcového programu EU pro výzkum a vývoj, Horizon Europe.

Společně s programem Copernicus se pod jednu střechu dostávají také družicové systémy Galileo a EGNOS pro navigaci a nově připravovaný telekomunikační GOVSATCOM, i infrastruktury pro sledování provozu na oběžných drahách, kosmického počasí a mnohé další.

Díky zásadnímu přispění agentury EUSPA zajistí nový kosmický program EU efektivnější přístup k rozvoji a využívání vesmírných zdrojů EU. Zaručí se tak kontinuita služeb a bezpečnost infrastruktury a systémů při současném zajištění prostředků k rozvoji úlohy EU v oblasti vesmíru. Tímto krokem se konsolidují stěžejní programy Galileo/EGNOS a Copernicus, podpoří se uskutečňování priorit EU, zejména Zelené dohody pro Evropu a digitální transformace, posílí se odolnost Evropy a bezpečnost evropských občanů a rovněž se otevřou nové příležitosti pro další iniciativy, jako je zabezpečená konektivita.