Program Copernicus a aktivity Národního sekretariátu GEO/Copernicus

Česká informační agentura životního prostředí již druhým rokem vede Národní sekretariát GEO/Copernicus. Program Copernicus je program Evropské unie, který nabízí služby založené na datech z dálkového průzkumu Země (družicové snímky) a in situ (pozemních) datech.

Služby a informace, které program Copernicus poskytuje, využívají nejen orgány veřejné správy, které mohou na základě těchto informací činit lepší rozhodnutí a přijímat efektivnější opatření, ale také akademická, výzkumná, soukromá sféra a široká veřejnost. Všichni uživatelé mají přímý, bezplatný a neomezený přístup ke všem informacím i službám, které program Copernicus nabízí.

O tom, jakými aktivitami se program Copernicus v současné době zabývá, jsme se bavili s tajemnicí Národního sekretariátu GEO/Copernicus Ninou Liberdou. Rozhovor si můžete přečíst zde.

Rozhovor byl uveřejněn v naší letošní výroční zprávě. Kromě novinek o programu Copernicus v ní najdete řadu dalších informací o aktivitách CENIA. Zprávu najdete na tomto odkazu.