Noc vědců v CENIA

Česká informační agentura životního prostředí se letos připojí k akci Noc vědců, která se v České republice koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. Akce v jeden večer zpřístupní stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane a návštěvníkům představí vědu atraktivní a popularizační formou.

Letošní ročník sjednocuje téma Čas. Uskuteční se 24. září 2021 od 17 do 22 hodin.

CENIA vytvoří souhrnnou přednášku na téma Čas jako vysvětlující proměnná environmentálních jevů, která bude sestávat z dílčích prezentací na konkrétní témata:

  1. Zpětný pohled na vývoj české krajiny v posledních desetiletích, aneb změny v krajině očima Koperníka
  2. Výzkum proměny odpadních návyků české společnosti v posledních desetiletích
  3. Představení nové aplikace Rastrová data, ukázka multitemporální analýzy
  4. Představení Envirometru
  5. Vývoj informačních systémů o životním prostředí
  6. Životní cyklus průmyslového podniku z pohledu poznatků získaných v projektu inventarizace kontaminovaných míst

Podrobnější informace o jednotlivých přednáškách najdete zde.

Vzhledem k nejistým podmínkám a omezeným možnostem v souvislosti s pandemií Covidu-19 budou přednášky předtočeny a jako premiéru je můžete ve stanoveném čase shlédnout na našem youtube kanálu. Odkaz na přenos zveřejníme zde na webových stránkách a na našem facebookovém profilu v průběhu září.

Zároveň zpřístupníme prostory naší organizace, kde bude možné shlédnout přednášky za přítomnosti vybraných kolegů, kteří vám rádi poskytnou další informace nejen o tématech jednotlivých přednášek, ale i o našich dalších výzkumných a odborných činnostech. Jak se k nám dostanete, zjistíte zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho vědeckého tajemníka Víta Cézu, vit.ceza@cenia.cz.

Těšíme se na viděnou.