Zpráva EEA Signály 2020 je dostupná v českém jazyce

Evropská agentura pro životní prostředí každoročně vydává přehlednou publikaci Signály EEA, která se zabývá klíčovými otázkami souvisejícími se životním prostředím a klimatem. Signály EEA 2020 Evropa směrem k nulovému znečištění jsou nyní dostupné také v českém jazyce.

Co je znečištění? Odkud pochází? Jak znečištění ovlivňuje životní prostředí a jaký dopad má na zdraví lidí? Jak se může Evropa v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu posunout směrem k nulovému znečištění? Zpráva Signály EEA 2020 se zabývá z různých úhlů pohledu jak problémem znečištění v Evropě, tak i příležitostmi jejich odstranění a prevencí.

Zprávu si můžete stáhnout zde a seznámit se s různými druhy znečištění v Evropě, s jejich zdroji a opatřeními, která by zlepšila kvalitu ovzduší a zdraví lidí.