Dotazník k tvorbě národní vrstvy krajinného pokryvu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vás žádá o vyplnění tohoto dotazníku, který vznikl v rámci tvorby metodiky národní vrstvy krajinného pokryvu. Tento dotazník bude sloužit jako základní zdroj informací ohledně požadavků na koncepci a budoucí řešení národní vrstvy krajinného pokryvu v ČR z hlediska uživatelských potřeb.

Před vyplněním samotného dotazníku Vás prosíme o seznámení se s daným tématem prostřednictvím této prezentace (doba čtení cca 10 minut). Najdete zde veškeré informace potřebné k vyplnění dotazníku.

Děkujeme Vám za Váš čas a cenné informace. V případě dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na adrese landcover@cenia.cz