Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí vydalo letošní Zprávu o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR a Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Obě zprávy byly na konci ledna schváleny vládou ČR. Zprávy informují o pokroku, který Česká republika dosáhla při naplňování cílů SDGs, a naopak zmiňují i oblasti, ve kterých ČR dosud vykazuje rezervy.

Na přípravě zpráv se podílela rovněž CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která pro oba výstupy v rámci projektu Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě připravila řadu infografik. Infografiky jsou dostupné zde.