Výrobky s ekoznačkou v EU

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je jedinou organizací v ČR, která zprostředkovává udělování ekoznaček. Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu.

Vedle českých ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba administruje CENIA rovněž Evropskou ekoznačku (EU ecolabel), která může být udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky jsou tak výrobky a služby propagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Navzdory krizi COVID-19 Ekoznačka EU – oficiální značka excelence v oblasti životního prostředí Evropské unie, která přispívá k rozvoji oběhového hospodářství – stále roste. Od dubna do září 2020 došlo ve většině skupin výrobků s ekoznačkou EU (v 21 z celkových 24) k nárůstu počtu výrobků a spotřebitelé tak mají nyní přístup k více než 75 000 produktům s ekoznačkou EU v celé Evropě.

Více podrobností viz přiložená infografika

.