Data o odpadovém hospodářství za rok 2019 zveřejněna ve VISOH

foto Jiří Přech, CENIA

V informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) byla pro veřejnost zpřístupněna finální data o nakládání s odpady za rok 2019. Pro veřejnost jsou dostupná v sekci Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady – VISOH.

Systém VISOH zpřístupňuje agregovaná data o produkci a nakládání s odpady v základním územním členění ČR od roku 2009 do současnosti, slouží především odborné veřejnosti s orientací v platných právních předpisech z oboru odpadového hospodářství.