Registrace na konferenci Inspirujme se spuštěna

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy ČR pořádají společnou konferenci Inspirujme se a českého uživatelského fóra Copernicus, která se letos uskuteční ve dnech 7. – 8. 10. 2020 v Praze za podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Letošní ročník nese název ENVIRONMENTÁLNÍ KRIZE A PŘÍLEŽITOSTI Z POHLEDU INTEGRACE PROSTOROVÝCH DAT.

Na webových stránkách konference byla zahájena registrace. Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese inspire@cenia.cz. Kapacita je omezená a Vaše místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

Konference je ideálním místem, kde se můžete podělit s celou komunitou o své zkušenosti. Zda si vyberete možnost přednášky nebo vystavení posteru, je už jen na vás.