Průzkum trhu na dodávku nového řešení Geoportálu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zveřejnila specifikaci průzkumu trhu na dodávku řešení nového Geoportálu. Specifikaci naleznete zde. POZOR – nejedná se o výběrové řízení na dodávku nového Geoportálu, ale o průzkum trhu, jehož cílem je zjištění nabídkové ceny na předmětnou dodávku. Soukromé organizace a konsorcia mohou své nabídky zasílat do 10.9.2020.

Současný Geoportál je dostupný zde.