Národní sekretariát COPERNICUS

CENIA, česká informační agentura životního prostředí od 1.1.2020 vede Národní sekretariát GEO/Copernicus v České republice. Jeho hlavním cílem je koordinace aktivit GEO a Copernicus v ČR, zajištění implementace obou programů a obecná podpora využívání dat a služeb Copernicus v ČR.

Národní sekretariát GEO/Copernicus tvoří zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, CENIA, ČHMÚ, České kosmické kanceláře, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS. V rámci programu Copernicus je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím.

Více informací o programu i činnosti Národního sekretariátu získáte zde.