CENIA v rámci projektu CE-Spaces4All (místa dostupná všem) hostila dvoudenní konferenci ve Znojmě

Česká informační agentura životního prostředí se podílí na realizaci projektu CE-Spaces4All (volně přeloženo „Místa dostupná všem“), jehož cílem je vytvoření aplikace, která hendikepovaným spoluobčanům usnadní plánování a následné uskutečňování samostatných návštěv turisticky atraktivních míst. V rámci projektu hostila CENIA dvoudenní konferenci ve Znojmě, jejímž účelem bylo přivést všechny partnery projektu do centra Louka ve Znojmě, seznámit se s místními poskytovateli služeb a vyhodnotit přístupnost pilotních oblastí v interaktivním workshopu.

První den konference začal veřejnou prezentační částí, ve které byla postupně představena různá témata a organizace. Konferenci zahájila starostka Znojma Ivana Solařová, která přivítala účastníky a popřála jim úspěšné setkání. Následovaly prezentace od partnerů a místních poskytovatelů služeb.

Na jednotlivé prezentace se můžete podívat zde:

Po prezentační části následoval interaktivní workshop. Zaměřoval se na hodnocení tří hlavních témat, která vzešla z dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením. První část workshopu se zaměřila na hodnocení výroků o přístupné dopravě. Diskutovalo se o ochotě řidičů veřejné dopravy umožnit osobám se zdravotním postižením nastoupit do autobusu, dostupnosti přístupných toalet na autobusových zastávkách a hlavních stanicích nebo zvukových signálech pro autobusové zastávky přímo v dopravních prostředcích. Druhá část workshopu se zabývala nedostatkem informací, které by pomohly osobám se zdravotním postižením při plánování cest. A třetí část se věnovala překážkám obecně.

Po workshopu následovala exkurze, kde účastníky provedl průvodce s odborným výkladem centrem Znojma. Poté se přesunuli k jednomu z příkladů dobré praxe, vinařství Lahofer, které je bezbariérové. Jejich dominantním rysem je možnost navštívit střechu s výhledem na vinice, která je díky výtahu také přístupná.