CENIA se podílí na budování přeshraničního systému včasného varování proti lesním požárům

Vzhledem k probíhající klimatické změně, již probíhajícímu nárůstu teplot a očekávaným razantním výkyvům počasí přinášejícím mimo jiné i delší období s minimem srážek v letních měsících, dochází ve střední Evropě k výraznému zvýšení rizika lesních požárů. Včasná detekce oblastí se zvýšenou pravděpodobností vzniku lesních požárů zlepšuje připravenost záchranných sborů, místních samospráv i občanů na případné hrozby. Proto v současné době vzniká přeshraniční systém včasného varování proti lesním požárům, na jehož budování se podílí Česká informační agentura životního prostředí.

Vznik systému je podpořen projektem Wildfire CE programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, jehož cílem je vytvořit vícejazyčný informační portál umožňující včasnou specifikaci oblastí se zvýšeným či vysokým rizikem vzniku a šíření lesních požárů se zřetelem ke konfiguraci terénu, druhu a stavu krajinného pokryvu, aktuální vlhkosti/množství srážek, síle a směru větru a dalším parametrům. To vše s přeshraničním přesahem, resp. s využitím dat z obou stran státních hranic.

Vedoucím partnerem projektu je Saské ministerstvo regionálního rozvoje. Do projektu budou zapojeny instituce a organizace z Německa, České republiky, Rakouska, Slovinska a Itálie.

O projektu se dozvíte více zde.