Setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu na Znojemsku

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a Česká asociace paraplegiků (CZEPA) uspořádali v rámci projektu CE-Spaces4All (Místa dostupná všem) setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu na Znojemsku, které se uskutečnilo 25. října 2023 ve Znojemském městském pivovaru.

Setkání se zúčastnili zástupci Městského úřadu Znojmo (starostka, stavební odbor, odbor sociální péče, odbor kultury, školství a památkové péče, odbor strategického rozvoje a dotací), Znojemské besedy, Národního ústavu pro integraci lidí – Bezbariérové prostředí, Weinviertel Tourism, Charity Znojmo, Paláce Břežany, Národního parku Podyjí, Remo – agentury cestovního ruchu Znojmo, Vysokého učení technického v Brně – Fakulty architektury, Muzea Znojmo, Společnosti turistické destinace Znojmo, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava a Hotelu a vinařství Lahofer.

Po úvodním projevu starostky města Znojma představila CENIA projekt všem účastníkům semináře. Následovala prezentace agentury REMO o komentovaných prohlídkách pro osoby se zrakovým postižením ve Znojmě. Architekt Vratislav Zíka následně představil proces tvorby a využití 3D modelů v cestovním ruchu i mimo něj. O průběhu mapování dostupnosti a souvisejícím sběru dat opět informovala CENIA. Poslední prezentace byla zaměřena na dostupnost z pohledu osob s omezenou schopností pohybu. CZEPA poukázala na výhody začlenění osob se zdravotním postižením do cestovního ruchu a představila několik příkladů dobré praxe. V závěru setkání následovala věcná a přínosná diskuse, do které se zapojily všechny zúčastněné strany.

Odpoledne se projektový tým věnoval přípravě na mapování a sběr dat a dále navštívil Vinařství Lahofer, které disponuje obchodem, restaurací a koncertním prostorem. Všechna navštívená místa byla zachycena pomocí mobilní aplikace Qfield.

Na jednotlivé prezentace se můžete podívat zde:
Místa dostupná všem – představení projektu
Možnosti turistiky pro zrakově postižené
3D modely významných památek ve Znojmě
Plány mapování ve Znojmě a okolí
Mapování – zaměřeno na vozíčkáře

Následující den se projektový tým zaměřil na sběr dat v ubytovacím zařízení Residence Zvon (testování bezbariérového přístupu ložnic, koupelen, jídelny atd.) a dále v areálu bazénu Louka. Součástí dne bylo i mapování turistické trasy od Městské plovárny Louka podél břehu Dyje až ke Znojemské přehradě a středisku vodních sportů. Tato turistická trasa poskytla nádherné výhledy na znojemský hrad a okolní centrum města. Mapovací tým kontroloval případné další překážky, se kterými se na cestě střetl, například nevhodné obrubníky pro vozíčkáře, nerovný terén a podobně.

Podívejte se na krátký video sestřih dostupný pod tímto odkazem.

Projekt CE-Spaces4All programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

https://www.instagram.com/ce_spaces4all/

https://www.facebook.com/CESpaces4All