Den s Českou kvalitou

Minulý týden jsme slavnostně předali certifikáty novým držitelům ekoznačky Ekologicky šetrná služba na Dni s Českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Novými držiteli ekoznačky jsou Best Western Hotel Moráň a ekologické centrum Toulcův dvůr.

Pražský Best Western Hotel Moráň získal jak českou ekoznačku Ekologicky šetrná služba, tak i evropskou EU Ecolabel, a je tak jediným pražským hotelem a teprve druhým držitelem v ČR oceněným touto evropsky významnou ekoznačkou. Návštěvníci české metropole se tak mohou konečně ubytovat v ekologicky šetrném hotelu, který prokázal, že splňuje veškerá kritéria, která jsou s certifikací spojena. Jedná se například o efektivní nakládání s vodou, snížení emisí CO2, využívání obnovitelných zdrojů energie či omezení plýtvání potravinami.

Toulcův dvůr slouží především jako zázemí ekologických organizací a jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace. Na ploše osmi hektarů se nalézá řada přírodních zajímavostí, které jsou již v Praze vzácností (např. mokřady, lužní les, louky apod.). Součástí je také certifikovaná přírodní zahrada, lesní školka, sad a hospodářský dvůr s původními českými plemeny hospodářských zvířat (přeštické černostrakaté prase, česká červinka nebo plemeno huculských koní), dále ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty. V areálu je rovněž mateřská škola, knihovna nebo obchod s biopotravinami.

Národní program Česká kvalita sdružuje nezávislé značky kvality, které garantují zákazníkům nejen nadstandardní kvalitu a bezpečnost, ale i dlouhodobý dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů, včetně sledování spokojenosti zákazníků s výrobkem či službou.