CENIA a SAŽP se dohodly na dlouhodobé spolupráci

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) uzavřela se Slovenskou agenturou životního prostředí (SAŽP) dlouhodobou dohodu o spolupráci. Dohoda navazuje na předchozí dílčí spolupráci mezi oběma odbornými organizacemi.

Cílem dohody je vytvořit rámec pro úzkou spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu, vzdělávání, konzultací, implementace směrnic a podpořit přenos odborných znalostí z praxe do výuky v rámci akreditovaných studijních programů.

Konkrétně se aktivity spolupráce zaměří na zřízení a provoz vědecko-výzkumného inkubátoru, zejména v oblasti environmentální bezpečnosti a oběhového hospodářství. Obě strany mohou realizovat stáže s využitím odborných kapacit obou institucí pro zefektivnění agendy, stejně jako realizovat vědecko-výzkumné projekty nebo se podílet na akademických pracích a jejich hodnocení.

Obě agentury mají rovněž právo používat titul „Partner České informační agentury životního prostředí“ nebo „Partner Slovenské agentury životního prostředí“.