CENIA pro projekt Spaces4All mapovala vybrané turistické stezky v NP Podyjí

Česká republika nabízí mnoho krásných a hodnotných zákoutí, která stojí za vidění. Pro většinu z nás nepředstavuje návštěva takových míst problém, ale jaké to je pro osoby se zrakovým či sluchovým postiženým nebo sníženou pohyblivostí? Na co nesmí zapomenout při plánování výletních tras? Jaké překážky je mohou čekat přímo v terénu? Je možné jim poznávání přírodních a kulturních krás usnadnit? Na to se snaží odpovědět projekt Spaces4All.

Zájmovým územím projektu Místa dostupná všem (z anglického názvu Spaces4All) je oblast Znojmo-Retz, která zahrnuje jak městské, tak i přírodní části. Projekt vychází z předpokladu, že i osoby se zrakovým či sluchovým postižením nebo osoby se sníženou pohyblivostí, jako jsou například vozíčkáři nebo osoby s kočárkem, mohou volně navštěvovat národní parky, kulturní památky a další zajímavé lokality.

V závěru července zástupci České informační agentury životního prostředí (CENIA) a České paraplegické asociace (CZEPA) prošli společně se strážci Národního parku Podyjí první 4 z 9 vytipovaných tras. Dostupnost atraktivních míst Národního parku je odrazem bohaté až dramatické terénní konfigurace krajiny, která je „soustem“ i pro osoby bez handicapu. Střídající se prudká stoupání a klesání vyžadují dobrou fyzickou kondici, pro vozíčkáře určitě osobu, která v nejsložitějších místech pomůže, pro zrakově postižené doprovod, který poradí. Jeden ze tří mapovacích dnů byl věnován také rakouské straně – Národnímu parku Thayatal, za doprovodu rakouských partnerů projektu univerzity BOKU a regionu Weinviertel.

Podívejte se na trasy z prvního mapování:

Z Čížova přes turistické centrum Národního parku Podyjí na Hardeggskou vyhlídku
Trasa přibližně 7 km. Převážnou část cesty tvoří asfalt. Možnost využít vyhrazené parkovací stání ZTP u poslední odbočky k vyhlídce. Od odbočky k vyhlídce složitý terén vyžadující doprovod.

Z Podmolí na vyhlídku Železné schody
Trasa přibližně 7,5 km. Převážná část asfalt. Hladký asfalt – 1 km, následně na rozcestí možnost volby buď rovně po lesní cestě mírně klesající nebo vlevo po asfaltové mírně rozbité cestě. Lesní cesta 2 km s příčnými svodnicemi, na třetím rozcestí doprava k cíli cesty (Železné schody – vyhlídka). Za rozcestím klesání po zhoršeném povrchu. Trasa zpět doporučena po asfaltové cestě.

Z Domu národního parku Thayatal na vyhlídku na Hardegg
Odpočinková okružní přibližně 2 km trasa vedená po hliněné, štěrkem podsypané cestě se zvlněným reliéfem, zpět po polní cestě. Doporučováno je free wheel nebo elektrický pohon. Nutná asistence při sjezdu po rampě na vyhlídku. WC v infocentru Domu národního parku.

Z Hardeggu k nové lávce přes Dyji
Trasa přibližně 3 km. Začátek parkoviště v Hardeggu u mostu přes Dyji. Parkoviště vybaveno bezbariérovým WC. Po přechodu mostu na českou stranu pokračuje polní cesta po louce, dále lesní nezpevněná cesta, navazuje lesní štěrková cesta s pozvolným sjezdem k nové lávce přes Dyji. Lávka přístupná, na rakouské straně však příliš strmá. Zpátky stejnou cestou.

Další zmapovaná „místa dostupná všem“ budeme postupně zveřejňovat na sociálních sítích projektu a webových stránkách CENIA. Po spuštění projektové aplikace budou trasy její součástí.

Do poloviny roku 2024 je cílem projektových aktivit projít všechny stezky vytipované mapaři a správci národního parku, v mezičase mapovat dostupná místa ve Znojmě, Retzu a jejich okolí a zpracovat je do webové aplikace, která bude dostupná i v mobilní verzi. Během mapování budou vytipované bariéry, na nichž by mohly proběhnout místní úpravy vedoucí ke zlepšení dostupnosti. Mimo městské lokality bude mít hlavní slovo vždy pohled ochrany přírody, která v Národním parku Podyjí nesmí být narušena.

Projekt CE-Spaces4All programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027
https://www.instagram.com/ce_spaces4all/
https://www.facebook.com/CESpaces4All