Korejská environmentální agentura K-eco v CENIA

Ve dnech 9.-10. května se v CENIA koná společná schůzka korejské enviromentální agentury K-eco a České informační agentury životního prostředí. Účelem setkání je vzájemné představení organizací a identifikace možností spolupráce. Součástí schůzky je podpis Memoranda o spolupráci, které signovali Miroslav Havránek, ředitel CENIA, a Ahn Byung-Ok, generální ředitel K-eco.

K-eco přispívá k ekologicky šetrnému rozvoji Koreje a k ochraně tamního životního prostředí. Zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, cirkulací zdrojů a přechodem k uhlíkové neutralitě. Zástupci K-eco a CENIA se zabývali zejména managementem dat v oblasti životního prostředí a odpadovým a oběhovým hospodářstvím. Navštívili Starou čistírnu odpadních vod 1906 v Bubenči a ve Výzkumném ústavu vodohospodářském TGM se seznámili s problematikou detekce farmak v odpadních vodách.