Zahajujeme realizaci projektu na podporu solárního potenciálu Ústeckého kraje

Česká informační agentura životního prostředí zahájila realizaci projektu Solar (Solární potenciál Ústeckého kraje: datové podklady pro tvorbu budoucích metodik a rámců v energetickém sektoru). Projekt vychází z předpokladu, že solární energie je čistým zdrojem a ideální způsob, jak tuto energii využít v urbanizovaných oblastech, je umístění fotovoltaických panelů na střechy budov. Vzhledem k výkyvům v množství takto vygenerované energie je nutné ke správnému fungování v rámci větších územních celků znát potenciální množství vyrobené energie jednotlivých střech a návaznost na další energetickou infrastrukturu.

Cílem projektu Solar je vytvoření datových podkladů, které umožní efektivnější dosažení energetické soběstačnosti a pomohou při přípravě regulačních rámců v energetickém sektoru. Konkrétní cíle jsou:

  • vytvořit detailní mapu solárního potenciálu zohledňující meziroční výkyvy meteorologických podmínek,
  • identifikovat nejvhodnější místa pro umístění solárních panelů,
  • propojit tato data s informacemi o navazující infrastruktuře,
  • vytvořit webový nástroj, který umožní prohlížení datové sady.

Hlavním výsledkem projektu bude datová sada obsahující velmi přesnou vrstvu solárního potenciálu pro Ústecký kraj, která bude provázána s navazující energetickou infrastrukturou. Výsledné solární mapy budou prezentovány na datovém portále Ústeckého kraje Portabo a na Národním geoportále INSPIRE. Předpokládá se, že dalším výstupem bude motivace občanů Ústeckého kraje k investicím do střešních solárních panelů. Díky tomu by mělo dojít k úsporám energií a paliv, k následnému lokálnímu snížení emisí, a v konečném důsledku k rychlejší transformaci a modernizaci v energetickém sektoru Ústeckého kraje.

Finanční a časový rámec a kontakty v rámci projektu jsou dostupné zde https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/solar/