Multispektrální a teplotní data z Landsatu 8 nově v Archivu satelitních dat CENIA

V Archivu družicových dat https://dpz.cenia.cz/archiv vyvinutým a rozvíjeným Laboratoří dálkového průzkumu České informační agentury životního prostředí (CENIA) byla zpřístupněna data družice Landsat 8. Dostupná oblast zahrnuje 13 družicových scén, které svým rozsahem zasahují do území České republiky. Jedná se o naplnění dalšího z cílů dlouhodobého výzkumného záměru CENIA.

Družice Landsat 8 pořizuje data ze stejné scény jednou za 16 dní, v Archivu jsou dostupné snímky od 1. dubna do 31. října pro roky 2013 až 2021, průměrně je to 13 snímků za sledovanou vegetační sezónu pro každou scénu. Podobně jako u družicových dat družice Sentinel-2 jsou v Archivu dostupná jak data v původním souřadnicovém systému UTM, tak jejich varianty v S-JTSK, především vytvořené produkty nabízející snímek RGB v pravých barvách a vegetační index NDVI, ale i zdrojová družicová data včetně všech spektrálních pásem, která jsou plně využitelná pro vlastní užvatelské analýzy.

Velkou předností družice Landsat 8 je snímání v tepelné oblasti spektra, díky čemuž je možné publikovat i teplotní data povrchu sledovaného území. V Archivu jsou dostupné teplotní scény již po přepočtu na hodnoty ve stupních Celsia a také v souřadnicovém systému S-JTSK, takže jsou okamžitě připravené k použití v nejrůznějších aplikacích bez potřeby jakýchkoli dalších výpočtů.

Pro ukázku teplotní snímek okolí Prahy, kde jsou jasně rozeznatelné rozdíly teploty povrchů – chladnější vodní plochy a toky, lesy a plochy pokryté vegetací a teplejší zastavěná území a holý povrch začátkem září již sklizených polí.