Prezentace z konference Životní prostředí – prostředí pro život dostupné na webu

Minulý týden jsme ve dnech 16. a 17.9. uspořádali konferenci Životní prostředí – prostředí pro život, která poskytla prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR.

Konference se ve svém druhém dni věnovala rovněž problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah byl zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství.

Na webových stránkách konference v sekci Program jsme uveřejnili jednotlivé prezentace v pdf. V následujících dnech budou zveřejněny také fotografie z konference a záznamy jednotlivých přednáškových sekcí. O uvedených aktualizacích budeme vždy informovat zde a také na našem facebookovém profilu.