Nová mapová aplikace Rastrová data

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data určenou pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Mapová aplikace byla vyvinuta Laboratoří dálkového průzkumu CENIA a je určena pro nejširší veřejnost, nabízí přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jednoduchého ovládání všech funkcionalit.

Aplikace svým zaměřením navazuje na dřívější web Kontaminovaná místa, nabízí však nové funkcionality, je založena na aktuálních technologiích a představuje moderní, minimalistický design. Aplikace je optimalizovaná pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech, což umožňuje její využití i v terénu. Díky podpoře GPS a zobrazení aktuální polohy na mapě budete i v přírodě, s mobilním přístrojem v ruce, přesně vědět, kde se nacházíte. Pro vyhledání požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s našeptávačem.

Kromě názvů obcí, katastrálních území, adres a místních názvů je možné vyhledávat např. i názvy horských vrcholů, významné objekty, známé stavby, sídla úřadů, provozovny podnikatelských subjektů a mnohé další.

Věříme, že aplikace bude využívána nejen zájemci o přírodu a historii, ale i mnoha dalšími uživateli se zájmem o krajinu kolem nás a její historický vývoj, např. v environmentálním vzdělávání a volnočasových aktivitách. Sledovat je možné např. vývoj zalesnění, lokality pohraničního opevnění, polohu zrušených železničních tratí, budovy v zaniklých obcích v pohraničí, vývoj povrchových lomů a dolů, postup výstavby infrastrukturních staveb apod. Další využití záleží pouze na fantazii uživatele.