Rok: 2020

Změna v programu představení publikace SOER 2020

Dovolujeme si upozornit, že jsme z organizačních důvodů nuceni posunout časový harmonogram slavnostního představení zprávy Evropské agentury pro životní prostředí SOER 2020 (Evropské životní prostředí – stav a výhled) v České republice. Online přenos se uskuteční již od 14 hodin. Harmonogram jednotlivých vstupů bude přizpůsoben novému programu. Více se dozvíte na webových stránkách akce.

Ukázka dat z programu Copernicus na Národním geoportálu INSPIRE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypublikovala na Národním geoportálu INSPIRE ukázku dat z programu Copernicus, která se věnují vlhkosti v půdě. Jedná se o povrchovou půdní vlhkost a index půdní vláhy. Povrchová půdní vlhkost (Surface Soil Moisture – SSM) je relativní obsah vody ve svrchní části půdy (do několika centimetrů). Popisuje míru vlhkosti nebo …

Odstávka SEPNO

Upozorňujeme uživatele, že ve dnech 10.11.2020 (7:00) – 11.11.2020 (23:59) bude Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) nedostupný, a to z důvodu údržby HW infrastruktury. Děkujeme za pochopení

Slavnostní představení publikace SOER 2020 (Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020) v ČR

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci svého mandátu každých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí a souvisejících trendech, která hodnotí stav a výhled evropského životního prostředí a slouží jako podklad pro činnost a vývoj politik EU. Zprávy hodnotí trendy, monitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným cílům a příležitosti pro politiku EU z …

Den s INSPIRE – online webináře

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vás zve na seminář – Den s INSPIRE. Letošní ročník se s ohledem na současné epidemiologické podmínky spojené s COVID-19 uskuteční online, a to ve třech termínech: 10. 11. 2020 (10:00–12:00) – METADATA Jak vytvořit metadata ve formátu 2.0 na Národním geoportálu INSPIRE (CENIA) Zkušenosti s převodem metadat z …