Ukázka dat z programu Copernicus na Národním geoportálu INSPIRE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypublikovala na Národním geoportálu INSPIRE ukázku dat z programu Copernicus, která se věnují vlhkosti v půdě. Jedná se o povrchovou půdní vlhkost a index půdní vláhy.

Povrchová půdní vlhkost (Surface Soil Moisture – SSM) je relativní obsah vody ve svrchní části půdy (do několika centimetrů). Popisuje míru vlhkosti nebo suchosti nejvyšší vrstvy půdy. Je zásadní pro zdraví vegetace a je velmi citlivá na vnější činitele jako jsou srážky, teplota, sluneční záření, vlhkost a vítr.

Index půdní vláhy (Soil Water Index – SWI) kvantifikuje stav vlhkosti v různých hloubkách v půdě. Půdní vláha je ovlivněna srážkami, které se do půdy dostávají procesem infiltrace, a je klíčovým parametrem v mnoha environmentálních oborech včetně hydrologie, meteorologie a zemědělství. Byla uznána za základní klimatickou proměnnou (ECV).

Přímý odkaz na zobrazení vrstev mapové kompozice je zde.

Mapová kompozice je veřejně dostupná na geoportálu přes záložky Mapové kompozice > Základní > Přírodní prvky a jevy

Celý abstrakt k datové sadě (za oba produkty) je dostupný zde.