Ekoznačení v EU

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je jedinou organizací v ČR, která zprostředkovává udělování ekoznaček. Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Počínaje kvalitními vstupními surovinami, přes výrobu, při níž jsou splněny přísné požadavky na emise do vody a ovzduší, minimalizace použití nebezpečných látek a zároveň zachování účinnosti při jejich používání, až po jejich snadné odstranění po ukončení životnosti,či recyklaci. Ekoznačka je dobrovolným nástrojem, který firmám pomáhá jasně odlišit jejich výrobky od konkurence a spotřebiteli umožňuje snadný výběr produktu šetrnějšího k životnímu prostředí.

Vedle českých ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba administruje CENIA rovněž Evropskou ekoznačku (EU ecolabel), která může být udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky jsou tak výrobky a služby propagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

K březnu 2020 bylo v Evropě uděleno celkem 1 456 licencí na 70 692 produktů (zboží a služby) dostupných na trhu. V důsledku ukončení platnosti starých licencí pro maziva, grafický papír, hedvábný papír a novinový papír poklesl celkový počet licencí o 10%. V uvedených kategoriích však lze očekávat opětovný nárůst počtu licencí, jelikož firmy v současné době optimalizují své výrobky tak, aby novým, přísnějším, kritériím opět vyhovovaly.

Naopak v 16 z 24 produktových skupin počet produktů s Ekoznačkou EU oproti září 2019 narostl. Nejvyšší absolutní růst počtu produktů byl v kategoriích:

  • barvy a laky pro vnitřní a venkovní použití, a to o 2292 produktů,
  • čisticí prostředky na pevné povrchy, a to o 1501 produktů,
  • textil, a to o 746 produktů,
  • dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny, a to o 732 produktů,
  • nábytek, a to o 413 produktů.

Nejvyšší relativní nárůst počtu výrobků byl zaznamenán v kategoriích: Nábytek (+ 645%), dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny (+ 116%), úklidové služby (+ 111%) a čisticí prostředky na pevné povrchy (+ 77%), nyní čítající 477, 1365, 19 a 3457 produktů.

Nejvíce oceněných produktů je v zemích Španělsko, Francie, Německo, Itálie a Švédsko.

Více se o ekoznačkách dozvíte na našem webu www.ekoznacka.cz.