Tisková zpráva k projektu ENHANCE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již čtvrtým rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

V rámci předchozích projektových aktivit byla identifikována řada opatření, která v zemích jednotlivých účastníků povede k podpoře EMAS a tím i k jeho většímu rozšíření mezi podniky. To přispěje k rozvoji oběhového hospodářství a k ochraně životního prostředí. Nyní se projekt nachýlil do své závěrečné fáze a v současné době probíhá realizace vybraných opatření. Konkrétní informace naleznete v tiskové zprávě.