Tisková zpráva k projektu ENHANCE – EMAS as a Nest to Help and Nurture the Cirkular Economy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

V rámci projektu bylo identifikováno 5 nejvhodnějších opatření na podporu EMAS, která figurují v národních i regionálních politikách zúčastněných států a která mají největší šanci na přijetí do legislativního prostředí České republiky. V implementační fázi projektu jsou vybraná opatření realizována. Projektový tým vykomunikoval nová pravidla pro uplatnění programu EMAS v zařízeních v režimu IPPC a informoval Evropskou komisi o možnostech optimalizace podpory programu při revizi tzv. závěrů o BAT.

Průběh projektu a realizace některých aktivit byla v průběhu letošního roku ovlivněna pandemií onemocnění Covid-19. V důsledku zavedení nouzového stavu došlo k posunu v plnění vybraných činností. Přes uvedené komplikace je projekt nadále realizován a většinu aktivit se daří plnit v původním harmonogramu. Podrobnosti najdete v přiložené tiskové zprávě.

Více o projektu a předchozí tiskové zprávy najdete zde.