Agregovaná data o životním prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v návaznosti na své hlavní cíle a poslání pravidelně sbírá datové podklady, ze kterých jsou následně připravovány publikace a další informační výstupy, hodnotící stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí a jejich zátěží. Tato data a hodnocení představují podklad pro strategické plánování v resortu životního prostředí, a to mimo jiné v oblasti přípravy a vyhodnocení strategických a koncepčních materiálů, v oblasti udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky a dobrovolných nástrojů včetně environmentálního vzdělávání. Dále slouží jako zdroj průřezových informací pro ostatní resorty a v neposlední řadě poskytují také podklad pro objektivní informování veřejnosti.

Agregovaná data o životním prostředí jsou publikována v rámci Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR), který nabízí široký přehled o hlavních ukazatelích stavu životního prostředí, ať už ve formě vizualizací indikátorů nebo ve formě původních dat dostupných ke stažení. ISSaR se neustále vyvíjí jak kvantitativně, tak kvalitativně a zcela nové vizualizace přibývají každým rokem. Mezi ty, které se na ISSaRu objevily v nedávné době, patří především několik dashboardů z oblasti zpráv o životním prostředí v krajích České republiky, postupným vývojem ale prochází i nová sekce Indikátorů zranitelnosti.

O správě, provozu a rozvoji ISSaRu a zejména o novinkách, ke kterým v rámci informačního systému došlo v roce 2019, se více dozvíte v příslušné kapitole naší výroční zprávy za rok 2019.