Nová kritéria EŠV pro nábytek

Od dubna letošního roku dojde k velké změně kritérií pro označení Ekologicky šetrného výrobku (EŠV) pro skupinu nábytek. Doposud platná kritéria nahradí nová, revidovaná. Revize má za cíl reflektovat technologický vývoj v nábytkovém sektoru, a také zastřešit použití více než jednoho druhu materiálů. Součástí hodnoceného výrobku může být nově korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, povrstvené textilie, textilie, sklo a vycpávkové/výplňové materiály.

A jaká kritéria by měl „ekologicky šetrný“ nábytek nově splňovat?

  • výrobek nesmí obsahovat látky SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) v množství vyšším než 0,1 % (hm.),
  • výrobek nesmí obsahovat vybrané nebezpečné látky,
  • k veškerému použitému dřevu, korku, bambusu a ratanu musí být k dispozici certifikát spotřebitelského řetězce vystavený nezávislou třetí stranou dle uznávaných certifikačních systémů (FCS, PEFC nebo jejich ekvivalent,
  • k primárnímu dřevu, korku, bambusu a ratanu, který nesmí pocházet z geneticky modifikovaných organismů, musí být k dispozici platné certifikáty o udržitelném obhospodařování lesů vystavené nezávislou třetí stranou (např. FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent),
  • ze všech dodávaných desek na bázi dřeva, které byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí být provedena zkouška dle uznávaných metod na emise formaldehydu, která splňuje stanovené limity,
  • je omezeno množství použitých VOC látek a těžkých kovů v případě použití barev, laků a základních nátěrových hmot,
  • v případě použití plastu je omezeno množství obsahu nečistot a těžkých kovů,
  • v případě použití plastu v nábytkovém výrobku v množství větším než 20 % je dána povinnost použití min. 30 % plastů recyklovaného,
  • v neposlední řadě se držitel zavazuje poskytnout 5 letou záruku.,

V souvislosti se změnou kritérií musí současní držitelé EŠV pro nábytek požádat o recertifikaci. Příslušné doklady je třeba zaslat CENIA, české informační agentuře životního prostředí do do 31.3.2019. Kompletní seznam certifikovaných výrobců nábytku je k dispozici zde.

27.2.2019