Zkoušky odborné způsobilosti

CENIA je pověřena Ministerstvem životního prostředí vykonávat přípravu, organizaci a realizaci zkoušek uchazečů o „Osvědčení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti“ podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dle vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Náležitosti nutné pro absolvování zkoušky odborné způsobilosti jsou stanoveny výše zmíněným zákonem a vyhláškou. Odborná způsobilost se osvědčuje před komisí jmenovanou Ministrem životního prostředí České republiky.

Adresa pro zaslání přihlášky:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10