Měsíc: Březen 2023

Zpravodaj CENIA

Česká informační agentura životního prostředí vydala další číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete aktuální informace o činnosti agentury. Zpravodaj naleznete na tomto odkaze. Přejete-li si zasílat další vydání Zpravodaje na email, klikněte sem.

Program konference Data a životní prostředí 4

V pátek 31.3.2023 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční čtvrtá a zároveň poslední ze série konferencí Data a životní prostředí. Konference pořádáme v rámci projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP). Jejich prostřednictvím seznamujeme odbornou i laickou veřejnost s tématem sběru, zpracování a zpřístupňování dat o životním prostředí a s možnostmi použití dat pro …

Pozvánka na konferenci Competing Forces in the German New Car Market: How do they Affect Diesel, PHEV, and BEV sales?

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA) pořádá 22.3.2023 přednášku prof. Anny Alberini z University of Maryland s názvem „Competing Forces in the German New Car Market: How do they Affect Diesel, PHEV, and BEV sales?“ Přednáška se bude věnovat vlivu politik zaměřených na snížení emisí z dopravy z osobních automobilů (zákaz nafty, slevy na …

Pozvánka na konferenci European environment network conference 2023

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) pořádá 22. března 2023 konferenci European environment network conference 2023. Konference se bude prostřednictvím panelových diskuzí a hlavních příspěvků zajímavých řečníků zabývat palčivými otázkami při naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Hlavním cílem konference je zdůraznit poznatky a zkušenosti členských států s proměnou ambiciózních cílů této …

Ukončení provozu vybraných georeportů

Od konce února byl na Národním geoportálu INSPIRE ukončen provoz georeportů zaměřených na oblast životního prostředí. Geoportál formou jednoduchého průvodce nabízel interpretaci vybraných informací vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Výsledný georeport obsahoval mapový výřez zájmového území doplněný vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu. Důvodem ukončení provozu těchto georeportů je …