CEVOOH je na facebooku

Spustili jsme facebookový profil projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost – CEVOOH.

Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací.

Činnost Centra propojuje přírodovědné, technické a humanitní obory v jedné interdisciplinární platformě s cílem posunout ČR blíže k oběhovému hospodářství.

Výstupy, novinky a další informace o činnosti Centra nyní můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/cevooh nebo na projektovém webu https://cevooh.cz/.