Aktuální projekty

ETC pro biodiverzitu a ekosystémy

2023-2026, EEA

ETC pro oběhové hospodářství a využití zdrojů

2022-2026, EEA

ETC pro transformaci k udržitelnosti

2022-2026, EEA

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje (PUDR)

2019 – 2023, OPZ

Rozvoj metodik pro reporting emisí skl. plynů (MEMORESP)

2019-2023, TAČR Théta

Optimalizace systému v oblasti datových sad v resortu ŽP (NERP)

2020-2023, OPZ

Centrum environmentálního výzkumu (CEVOOH)

2021-2026, TAČR

Centrum socioekonomického výzkumu (SEEPIA)

2021-2026, TAČR

CE-Spaces4All

2023-2026, Interreg Central Europe

Solární potenciál Ústeckého kraje (Solar)

2023-2025, TAČR Théta

Emise skleníkových plynů z ČOV a možnosti jejich snížení (EMČO)

2023-2026, TAČR