Aktuální projekty

Národní inventarizace konatminovaných míst – 2. etapa

2018-2021, OPŽP

EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy (ENHANCE)

2017-2020, ERDF

Analýza stávajících DPZ činností v resortu MŽP

2017-2020, TAČR Beta 2

Copernicus Land Monitoring Services

22017-2021, EEA

ETC o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptacích

2019-2021, EEA

ETC pro odpady a materiály v zelené ekonomice

2019-2021, EEA

ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody

2019-2021, EEA

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje (PUDR)

2019 – 2023, OPZ

MEMORESP

2019-2022, TAČR Théta

Optimalizace systému v oblasti datových sad v resortu ŽP (NERP)

2020-2023, OPZ

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekol. opatřeních

2020-2021, hl. m. Praha