Aktuální projekty

ETC pro oběhové hospodářství a využití zdrojů

2022-2026, EEA

ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody

2019-2022, EEA

ETC pro transformaci k udržitelnosti

2022-2026, EEA

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje (PUDR)

2019 – 2023, OPZ

Rozvoj metodik pro reporting emisí skl. plynů (MEMORESP)

2019-2022, TAČR Théta

Optimalizace systému v oblasti datových sad v resortu ŽP (NERP)

2020-2023, OPZ

Centrum environmentálního výzkumu CEVOOH

2021-2026, TAČR

Centrum socioekonomického výzkumu SEEPIA

2021-2026, TAČR