Aktuální projekty

Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa

2018-2021, OPŽP

Copernicus Land Monitoring Services

2017-2021, EEA

ETC o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptacích

2019-2021, EEA

ETC pro odpady a materiály v zelené ekonomice

2019-2021, EEA

ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody

2019-2021, EEA

Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje (PUDR)

2019 – 2023, OPZ

Rozvoj metodik pro reporting emisí (MEMORESP)

2019-2022, TAČR Théta

Optimalizace systému v oblasti datových sad v resortu ŽP (NERP)

2020-2023, OPZ

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekol. opatřeních (ATEZ) 

2020-2021, hl. m. Praha

Platforma pro statistiku, reporting a analýzy (StaR)

2018-2021, IROP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP2)

2017-2021, IROP

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy (ISSI)

2020-2021, IROP

Centrum environmentálního výzkumu CEVOOH

2021-2026, TAČR

Centrum socioekonomického výzkumu SEEPIA

2021-2026, TAČR