37. plenární zasedání EPA Network

Ve dnech 12. a 13.5. se v The Good Planet Foundation v Paříži uskutečnilo již 37. plenární zasedání Sítě EPA (Environmental Protection Agencies Network).

EPA Network je neformální seskupení sdružující vedoucí agentur pro ochranu životního prostředí a podobných orgánů v celé Evropě. Síť si vyměňuje názory a zkušenosti o otázkách společného zájmu organizacím zapojeným do praktického každodenního provádění politiky životního prostředí a komunikace o otázkách životního prostředí.

Plenární zasedání se konají dvakrát ročně v jedné z členských zemí. Plenární zasedání určuje strategické směřování sítě a poskytuje platformu pro setkání vedoucích a diskutování o aktuálních tématech zájmu.

Jednání se zúčastnilo cca 50 reprezentantů z 25 členských států. Miroslav Havránek, ředitel CENIA, předsedal jako jeden z členů tzv. Troiky, panelu o aktivitách sítě EPA a rovněž přednesl příspěvek o dopadech války na Ukrajině na životní prostředí a o naplňování cílů EPA.

Miroslav Havránek (CENIA), Hans Bruyninckx (EEA)