Rada vlády pro udržitelný rozvoj potvrdila obhajoby nejvyšších kategorií místní Agendy 21

V první polovině listopadu se uskutečnily obhajoby nejvyšších kategorií místní Agendy 21. Vzhledem k aktuální situaci byly letošní obhajoby organizované jako virtuální setkání. Všechny se uskutečnily v původně plánovaných termínech a časech.

Všichni zúčastnění úspěšně zvládli nejen závěrečné veřejné obhajoby, ale především samotné zpracování a hodnocení Auditů udržitelného rozvoje, které jsou podkladem pro hodnocení postupu v MA21. Expertní týmy ve všech městech i obci potvrdily splnění požadavků na získání příslušných kategorií:

kategorie A: Jihlava, Křižánky
kategorie B: Kopřivnice, Velké Meziříčí

Přidělení kategorií oficiálně potvrdila Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj na svém zasedání dne 19.11. Kategorie A a B místní Agendy 21 se přidělují na tříleté období, letošní aspiranti se proto přidají ke stávajícím držitelům, kterými jsou v kategorii A města Chrudim a Litoměřice a v kategorii B městská část Praha 14.

Více se dozvíte na webových stránkách místní Agendy 21 https://ma21.cenia.cz/.