Aktuální data za rok 2020 z družic Sentinel 2 v Archivu satelitních dat CENIA

Od začátku dubna bylo na Archivu dat DPZ spuštěno pravidelné sezónní stahování družicových scén Sentinel 2 a vytváření NDVI a dalších produktů z nich. Každý den během dopoledne jsou scény z území ČR za předešlý den a odvozené produkty volně k dispozici pro uživatele.

Dostupnost dat za předešlý den v Archivu záleží na existenci zdrojových dat v archivu ESA a počtu družicových scén pořízených předešlý den. Pokud na straně ESA nedojde k výpadku nebo zpoždění dostupnosti zdrojových družicových scén, data za předešlý den jsou v Archivu spočítána a zveřejněna pokaždé nejpozději do 10:00.

Archiv dat DPZ, vytvářený v rámci výzkumné činnosti Laboratoře dálkového průzkumu CENIA svým uživatelům zpřístupňuje data Sentinel 2 pro území České republiky od roku 2016 do současnosti, vždy v době vegetační sezóny od 1. dubna do 31. října. Stejné území je nasnímáno cca jednou za tři dny. Nabízí se scény obsahující vegetační index NDVI v původním souřadnicovém systému UTM i po transformaci do S-JTSK pro jednodušší použití s ostatními datovými zdroji pořizovanými v ČR. Stejně tak je v S-JTSK dostupná i RGB scéna – snímek v pravých barvách – použitelný i pro vizuální interpretaci, popř. temporální analýzu vývoje území bez nutnosti jakéhokoli specializovaného programového vybavení.