Plan4all je nově členem celosvětového sdružení GEO

Sdružení Plan4all, jehož členem je prostřednictvím Laboratoře dálkového průzkumu i CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se stalo jednou ze 133 zúčastněných organizací “Participating Organization” celosvětového seskupení GEO (Group on Earth Observation)! Vzhledem k relativně krátké historii spolku Plan4all se jedná o významný úspěch a ocenění práce všech členů spolku.

Sdružení vzniklo v roce 2015 a od té doby se rozrostlo na 60 členů z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Českých členů je v současnosti 37. Plan4all se aktivně zapojuje do řešení mezinárodních projektů Horizon2020 a aktivně působí v řadě dalších mezinárodních organizací.

GEO je mezivládní organizace propojující vládní instituce, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, podniky, inženýry, vědce a odborníky s cílem zlepšit dostupnost, přístup a využití dat dálkového průzkumu Země.

Cílem členství Plan4all v GEO je přispět do následujících čtyř oblastí veřejného zájmu definovaných v nejnovějším strategickém plánu GEO pro období 2016 – 2025:

  • Bezpečnost potravin a udržitelné zemědělství
  • Řízení infrastruktury a dopravy
  • Udržitelný rozvoj sídel
  • Udržitelnost biodiverzity a ekosystémů

Více informací se dozíte zde.