Role CENIA v procesu IPPC

CENIA se prostřednictvím oddělení odborné podpory podílí na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie. Zajišťuje odbornou podporu výkonu státní správy dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Hlavní předměty činnosti jsou:

  • odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence,
  • zpracování vyjádření k žádostem o vydání integrovaného povolení a k jejich změnám,
  • účast na přezkumech organizovaných podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
  • spolupráce na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách v České republice a EU,
  • účast na práci technických pracovních skupin na národní i mezinárodní úrovni,
  • zpracování odborných posudků podle zákona č. 76/2002 Sb.