Informace pro přednášející

Konference bude koncipována jak formou vybraných příspěvků jednotlivých účastníků, tak formou panelových diskuzí. Pro přednášející i účastníky panelových diskuzí je účast na konferenci bezplatná.

Prezentace:

  • délka příspěvku – 20 minut prezentace + 10 minut diskuze
  • formát – prezentace ppt, preci a další formáty dle předchozí dohody

Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete nám název a krátký popis Vašeho příspěvku prostřednictvím šablony:

  • pro příjemce příspěvku z programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR – šablona
  • pro ostatní přednášející – šablona

Vyplněnou šablonu zašlete na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 30.6.2021. O přijetí Vašeho příspěvku Vás budeme informovat po 7.7.2021.

Postery:

Pokud máte zájem o prezentaci posteru, zašlete nám název a popis Vašeho posteru na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 30.7.2021. O přijetí Vašeho posteru Vás budeme neprodleně informovat.

Rozměry posteru 800 x 1000 mm (šířka x výška)

Pro všechny účastník, včetně přednášejících, je povinná registrace na konferenci. Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře zde.

!!!Upozorňujeme, že konference bude nahrávána a záznam bude uveřejněn na youtube kanálu CENIA a bude dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením záznamu a jeho následným užitím organizací CENIA.