Workshop PruSym – interaktivní platforma pro podporu průmyslové symbiózy v ČR

Řešitelský tým dílčí úlohy 1E „Průmyslové odpady“ projektu Centra environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH) pořádá pod záštitou Ministerstva životního prostředí a za podpory Technologické agentury ČR workshop k problematice tvorby nástrojů usnadňujících průmyslovou symbiózu v ČR. Workshop se uskuteční v rámci konference Životní prostředí – Prostředí pro život dne 2. listopadu 2023 od 10:00 ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny v Praze.

Workshop s názvem PruSym – interaktivní platforma pro podporu průmyslové symbiózy v ČR bude tvořen dvěma částmi. První část bude věnována přednáškám členů řešitelského týmu pracovního balíčku 1E, které mají za cíl přiblížit vizi platformy PruSym a nastínit proces a překážky v tvorbě této platformy. V druhé části workshopu bude účastníkům umožněno si vyzkoušet pilotní verzi platformy PruSym s cílem vytvořit prostor pro diskusi a zpětnou vazbu.

Rámcový program workshopu je uveden níže. Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.

Pro účastníky workshopu je také možnost návštěvy celé odborné konference, která bude probíhat 2. – 3. listopadu 2023 v prostorách NTK. Více o konferenci naleznete zde.

V případě zájmu o účast na workshopu prosím vyznačte tuto možnost v přihlašovacím elektronickém formuláři níže volbou 1. přednáškového dne konference věnovaného projektu CEVOOH.

Přihlašovací formulář je dostupný ZDE.

Další informace na vyžádání sdělí zástupce pořádajícího řešitelského týmu:
Ing. Aleš Paulu, VŠCHT Praha
tel. 721 421 155
mail: paulua@vscht.cz

 

Program workshopu:
  • 10:00 – 10:40 představení projektu a cíle workshopu + přednáška Platforma PruSym – vize, struktura a environmentální model. Aleš Paulu, VŠCHT Praha.
  • 10:40 – 11:00 přednáška Výběr platformy pro tvorbu webové GIS aplikace v oblasti ochrany životního prostředí. Radek Škarohlíd. VŠCHT Praha.
  • 11:00 – 11:20 přednáška Využitelnost dat o odpadech v platformě PruSym. Luděk Hloušek. CENIA.
  • 11:20 – 11:40 přednáška Tvorba technicko-ekonomického modelu dopravy pro platformu PruSym. Martin Pavlas. VUT Brno.
  • 11:40 – 12:40 obědová pauza
  • 12:40 – 14:00 Interaktivní část workshopu – odzkoušení pilotní verze platformy, diskuse a zpětná vazba