Záznam z webináře ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

CENIA, česká informační agentura životního prostředí uspořádala druhý ze série webinářů věnované vybraným službám programu Copernicus. Na přípravě webináře se podílel Český hydrometeorologický ústav a jeho obsah se věnoval službě pro monitorování atmosféry.

Webinář seznámil účastníky s oblastmi, na které se zaměřuje služba programu Copernicus pro monitorování atmosféry, se způsobem využití meteorologických družic k monitorování atmosféry a čistoty ovzduší, s družicemi ze skupiny Sentinel programu Copernicus, které se k monitorování atmosféry používají a proč právě tyto, a s příklady využití dat a informací z programu Copernicus v oblasti monitorování atmosféry.

Záznam webináře i prezentace jednotlivých účastníků jsou dostupné zde.

Záznam 1. webináře zaměřeného na službu programu Copernicus pro monitorování území, včetně prezentací účastníků, jsou dostupné zde.