TPS Chladicí systémy

Členové technické pracovní skupiny Chladicí systémy
Jméno Firma/Organizace E-mail
Vlasák Miroslav, Ing. CSc. – vedoucí TPS
CENIA, česká informační agentura životního prostředí miroslav.vlasak@cenia.cz
Kroupa Antonín, Ing. Ředitelství ČIŽP kroupa@cizp.cz
Křenek Vladimír, Ing. ZČU Plzeň krenek@kke.zcu.cz
Maier Miloš, Ing. ORGREZ, a.s. milos.maier@orgrez.cz
Netušil Luděk KÚ Středočeského kraje, OŽP netusil@kr-s.cz
Svobodová Lucie, Ing. Ministerstvo zemědělství lucie.svobodova@mze.cz
Vyležík Milan, Ing. VÍTKOVICE, a.s. milan.vylezik@vitkovice.cz

 

Kontakt

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
tel. 267 125 339, miroslav.vlasak@cenia.cz