TPS Zpracování a spalování odpadů

Členové technické pracovní skupiny Zpracování a spalování odpadů
Jméno Firma/organizace E-mail
Špelinová Ivana, Ing. – vedoucí TPS CENIA, česká informační agentura životního prostředí ivana.spelinova@cenia.cz
Sequensová Markéta, Ing. – zástupce TPS v Seville (BREF Zpracování odpadů) CENIA, česká informační agentura životního prostředí marketa.sequensova@cenia.cz
Bláha Aleš, Dr., Ing. – zástupce TPS v Seville (BREF Spalování odpadů) Pražské služby, a.s.; zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice ales.blaha@psas.cz
Frolka Pavel, Mgr. Bc. – zástupce TPS v Seville (BREF Spalování odpadů) ČEZ, a.s.; Divize Výroba pavel.frolka@cez.cz
Valta Jiří, Ing. – zástupce TPS v Seville (BREF Spalování odpadů) CENIA, česká informační agentura životního prostředí jiri.valta@cenia.cz
Berkyová Petra, Mgr. Ministerstvo životního prostředí petra.berkyova@mzp.cz
Bielan Petr, Ing. OZO Ostrava s.r.o. bielan@ozoostrava.cz
Borýsek Adam, Ing. INVENTUM CZ s.r.o. borysek@inventum.cz
Brázdil Jiří, Ing., MBA, PhD. ORGREZ, a.s.; Divize elektrotechnických laboratoří jiri.brazdil@orgrez.cz
Dvořáková Pavlína, Ing. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvorakova_pavlina@cizp.cz
Fišer Jan, Ing. IPR Praha fiser@ipr.praha.eu
Havelka Petr, Ing. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) havelka@caoh.cz
Hladová Jana, Ing. United Energy, a.s. jana.hladova@ue.cz
Houska Daniel KOVOŠROT GROUP CZ a.s. houska@kovosrot.cz
Hyžík Jaroslav, Prof. Ing., Ph.D. E.I.C., spol. s.r.o. hyzik@eiconsult.eu
Chudárek Tomáš, Mgr. SITA CZ, a.s. tomas.chudarek@sita.cz
Jadrný Josef, Ing. TERMIZO a.s. jadrny@termizo.cz
Jungmann Jiří, Ing. Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. jungmann@vumo.cz
Kauca Jindřich, Ing. CELIO a.s. kauca@celio.cz
Königová Jana, Ing. Fakultní nemocnice Motol (odpadový hospodář) jana.konigova@fnmotol.cz
Macourek Vladimír, Ing. Ministerstvo průmyslu a obchodu macourekv@mpo.cz
Mužík Roman, Mgr. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. roman.muzik@ave.cz
Netušil Luděk, Ing. Krajský úřad Středočeského kraje netusil@kr-s.cz
Novák Petr, Ing. TERMIZO a.s. novak@termizo.cz
Novotný Vladimír, Ing. Svaz průmyslu a dopravy ČR vlr.novotny@seznam.cz
Pustějovský Pavel, Ing. DEZA, a.s. p.pustejovsky@deza.cz
Pyš Dalibor Veolia Energie ČR, a.s. dalibor.pys@veolia.com
Rozhoňová Martina, Ing. Ministerstvo životního prostředí martina.rozhonova@mzp.cz
Seidlová Božena, Ing. EVECO, s.r.o. eveco@evecopraha.cz
Skoba Ondřej, Ing. et Ing. Státní zemědělská a potravinářská inspekce o.skoba@email.cz
Smola Josef, Ing. ČEZ, a.s.; Divize výroba josef.smola@cez.cz
Srbová Gabriela, Mgr. Ministerstvo životního prostředí gabriela.srbova@mzp.cz
Straub Michal, Ing. Marius Pedersen, a.s. michal.straub@mariuspedersen.cz
Suzová Jana, RNDr. SAKO Brno, a.s. suzova@sako.cz
Špičák Petr, Mgr. SITA CZ, a.s. petr.spicak@sita.cz
Šulc Petr, Ing. Svaz průmyslu druhotných surovin ČR – APOREKO sulc@spds.cz
Šyc Michal, Ing., Ph.D. Laboratoř procesů ochrany prostředí
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
syc@icpf.cas.cz
Toman Vladimír, Ing. Ocelářská unie a.s. vladimir.toman@ocelarskaunie.cz
Tomiková Miloslava, Mgr. Ministerstvo průmyslu a obchodu tomikova@mpo.cz
Turčínek Rostislav, Ing. CENTROPROJEKT GROUP a.s. turcinek@centroprojekt.cz
Vecka Jiří, Ing. Teplárenské sdružení České republiky vecka@tscr.cz
Zvejška Petr, Ing. Pražské služby, a.s.; odvoz a recyklace odpadu zvejskap@psas.cz

 

Kontakt

Ing. Ivana Špelinová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
tel. 267 125 310, ivana.spelinova@cenia.cz