Miroslav Havránek

Miroslav Havránek
ředitel
+420 797 872 011

Miroslav Havránek se narodil v roce 1978 v Táboře, vystudoval Univerzitu Karlovu, obor ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě. Během své pracovní kariéry pracoval jako výzkumník a vedoucí projektových týmů na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Zde se specializoval na hodnocení interakcí mezi lidskou společností a životním prostředím se zvláštním zřetelem na změnu klimatu, odpady a energetiku. V posledních letech rozvíjel metody a užití strategického plánování a foresightu v oblasti životního prostředí. Ve volném čase se rád věnuje četbě, počítačům a komunitním aktivitám v obci, ze sportu pak plavání a kanoistice. Je ženatý a má dvě děti.